Kontakt

Kontakt.

Cockpit4u Aviation Service GmbH
Im Airport Center
Mittelstraße 5 / 5a
12529 Berlin
Germany

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt na www.cockpit4u.com.
Jesteśmy wiodącą jednostką szkolącą pilotów na konkretny typ samolotu (Approved Training Organisationen - ATO); działamy na skalę międzynarodową.

Cockpit4u Aviation Service GmbH jest ośrodkiem szkoleniowym dopuszczonym przez Federalny Urząd ds. Lotnictwa Republiki Federalnej Niemiec (DE.ATO.087 EASA) i uprawnionym do wydawania uprawnień zgodnie z wymogami EASA (Part-FCL). Wydawane przez nas licencje (MCC, TR) oraz uprawnienia instruktorów (TRI, SFI) są ważne na wszystkie samoloty typu Airbus i Boeing oraz na samoloty typu Bombardier.